Zoeken
  • LSF

LSF STEUNT VOORTGANGSBESLUIT OVER INDOOR SPORTCENTRUM OP GROTE LIJNEN, NOG ZORGEN OVER AANTAL ASPECT

Op 8 februari 2019 maakte het College van B. en W. het voortgangsbesluit over het indoor sportcentrum openbaar. De LSF heeft advies uitgebracht op dit besluit. Belangrijke overwegingen en de hoofdpunten uit dit advies zijn als volgt.


In de visie van de LSF speelt sport een belangrijke rol bij het waarborgen van de vitaliteit van de stad. Niet alleen als het gaat om de gezondheid van mensen, maar ook als verbindende factor. Sport kan een impuls geven aan de speerpunten van Leiden.


Als LSF hanteren wij bij de sportaccommodaties het uitgangspunt: als je iets doet, doe het dan goed. Trek liever meer geld uit voor een gebouw dat de tand des tijds kan doorstaan, dan voor een accommodatie waarvan iedereen over vijf jaar zegt: dit was het net niet. Daarom heeft LSF in een eerder stadium geadviseerd om mogelijkheid van een 3000-variant te onderzoeken. Natuurlijk waren we teleurgesteld toen bleek dat hier geen geld voor is. Om niettemin de gewenste voortgang en de voor de stad broodnodige sportaccommodatie te waarborgen, adviseert de LSF onder meer: (1) Verder te gaan met de uitwerking van variant 1 van het sportcentrum, zoals deze is beschreven in het voortgangsbesluit van het college. (2) Er wel rekening mee te houden dat er een verkeerd beeld wordt geschetst van de te verwachten bezettingsgraad van de hal. Uit onderzoek van de gemeente zou blijken dat alle sporters gemakkelijk in de hal terechtkunnen. De LSF zegt: Leiden heeft behoefte aan véél ruimte voor véél sport. De LSF is er nog niet van overtuigd dat die ruimte er straks is. (3) In overleg met de gebruikers te komen tot een optimale bezetting op basis van vraag en aanbod (4) Een contract af te sluiten met MBO Rijnland en ZZ Leiden, die beide grote gebruikers van de hal moeten worden. Lees hier het hele advies.

8 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven

De 10 van de Leidse Sport Federatie

Tien belangrijke Leidse sportonderwerpen die spelen rond én na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022, opgesteld door de Leidse Sport Federatie (LSF). 1. Geef sport een plek in het verkiezingsprogramm

NIEUWSBRIEF JUNI 2021

De nieuwsbrief van juni 2021 staat weer vol met nieuwe ontwikkelingen zoals veranderingen in het bestuur en allerlei nieuwe adviezen. Klik hier voor de nieuwsbrief van juni 2021. Klik hier om u in te

NIEUWSBRIEF MAART 2021

De nieuwsbrief van maart 2021 staat weer vol met nieuwe ontwikkelingen en leuke activiteiten. Zoals bijvoorbeeld de uitreiking van de Leidse Sportprijzen voor 2020. Ook benieuwd hoe deze uitreiking di