top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverLSF

LSF STEUNT VOORTGANGSBESLUIT OVER INDOOR SPORTCENTRUM OP GROTE LIJNEN, NOG ZORGEN OVER AANTAL ASPECT

Op 8 februari 2019 maakte het College van B. en W. het voortgangsbesluit over het indoor sportcentrum openbaar. De LSF heeft advies uitgebracht op dit besluit. Belangrijke overwegingen en de hoofdpunten uit dit advies zijn als volgt.


In de visie van de LSF speelt sport een belangrijke rol bij het waarborgen van de vitaliteit van de stad. Niet alleen als het gaat om de gezondheid van mensen, maar ook als verbindende factor. Sport kan een impuls geven aan de speerpunten van Leiden.


Als LSF hanteren wij bij de sportaccommodaties het uitgangspunt: als je iets doet, doe het dan goed. Trek liever meer geld uit voor een gebouw dat de tand des tijds kan doorstaan, dan voor een accommodatie waarvan iedereen over vijf jaar zegt: dit was het net niet. Daarom heeft LSF in een eerder stadium geadviseerd om mogelijkheid van een 3000-variant te onderzoeken. Natuurlijk waren we teleurgesteld toen bleek dat hier geen geld voor is. Om niettemin de gewenste voortgang en de voor de stad broodnodige sportaccommodatie te waarborgen, adviseert de LSF onder meer: (1) Verder te gaan met de uitwerking van variant 1 van het sportcentrum, zoals deze is beschreven in het voortgangsbesluit van het college. (2) Er wel rekening mee te houden dat er een verkeerd beeld wordt geschetst van de te verwachten bezettingsgraad van de hal. Uit onderzoek van de gemeente zou blijken dat alle sporters gemakkelijk in de hal terechtkunnen. De LSF zegt: Leiden heeft behoefte aan véél ruimte voor véél sport. De LSF is er nog niet van overtuigd dat die ruimte er straks is. (3) In overleg met de gebruikers te komen tot een optimale bezetting op basis van vraag en aanbod (4) Een contract af te sluiten met MBO Rijnland en ZZ Leiden, die beide grote gebruikers van de hal moeten worden. Lees hier het hele advies.

12 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page