AGENDA

2020

Januari

.

Februari

6/2: Bestuursvergadering

20/2: Overleg met de wethouder Paul Dirkse

Maart

5/3: Bestuursvergadering

10/3: Vergadering sportakkoord

17/3: Kick-off Koningsspelen

April

2/4: Bestuursvergadering

20/4: ALV

16/4: Overleg met de wethouder Paul Dirkse

22/4: Overleg Sportplatform

22/4: Overleg Kwartiermakers Lokaal Sportakkoord

29/4: Overleg Sportplatform

Mei

6/5: Overleg Sportplatform

7/5: Bestuursvergadering

13/5: Overleg Sportplatform

20/5: Overleg Sportplatform

27/5: Overleg Sportplatform

Juni

3/6: Overleg Sportplatform

4/6: Bestuursvergadering

8/6: ALV

10/6: Overleg Sportplatform

11/6: Overleg met de wethouder Paul Dirkse

17/6: Overleg Sportplatform

24/6: Overleg Sportplatform

Juli

2/7: Bestuursvergadering

7/7: Ondertekening Sportakkoord

Augustus

7/8: Bestuursvergadering

September

3/9: Bestuursvergadering

17/9: Overleg met de wethouder Paul Dirkse

Oktober

1/10: Bestuursvergadering

November

5/11: Bestuursvergadering

December

10/12: Bestuursvergadering

10/12: Overleg met de wethouder Paul Dirkse

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Google Play Icon

Proudly created by Andrea Bosch