_DSC5102.jpg

ORGANISATIE

 
Bestuur
_DSC5120.jpg
Paul Goulmy, voorzitter

pgoulmy@paulgoulmy.com | 06-20421114

_DSC5135.jpg
Nienke Ledegang

nienke.ledegang@fctekst.nl06-27073400

_DSC5140.jpg
Henri van Voorthuizen, penningmeester
henri.van.voorthuizen@gmail.com06-15490238
_DSC5147.jpg
Tijmen Post, secretaris

tijmenpost21@gmail.com06-84450251

_DSC5127.jpg
Joost van der Wal
j.j.vd.wal@gmail.com06-28241095
 
_DSC5163.jpg
Lizelotte Wolter
liesjesammie@hotmail.com 06- 40504788
_DSC5132.jpg
Winand Steggerda
winand.steggerda@gmail.com 06-51222364

Profielschets bestuurslid

De Leidse Sport Federatie (LSF) heeft ten doel de sport in algemene zin in Leiden te bevorderen. Dat doel tracht zij te bereiken door onder meer:

 • het College van Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd te adviseren

 • het organiseren van de verkiezing van Leidse Sportprijzen (sportvrouw, -man, - team, aangepast sporter en –coach van het jaar)

 • het organiseren van thema-avonden en het jaarlijkse sportcongres

Het bestuur van de LSF bestaat uit maximaal zeven leden.

 

Van bestuursleden wordt verwacht dat zij:

 

 • affiniteit met sport, bestuur en advisering hebben;

 • ‘thuis’ in Leiden en in de Leidse sportwereld zijn;

 • ervaring hebben als sporter, sportbestuurder of sportaanbieder;

 • passie en energie bezitten om zich vrijwillig in te zetten voor het sportbelang;

 • actieve houding naar en goede contacten hebben met sportverenigingen, relevante maatschappelijke organisaties en de gemeente;

 • een positief kritische, constructieve en open houding hebben;

 • bereid zijn tot samenwerking en overleg;

 • het vermogen hebben om beleidsmatig mee te denken;

 • beschikken over representatieve vaardigheden;

 • adviezen kunnen opstellen.

Statuten & KvK
Werkprogramma 2021

De LSF is ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rijnland onder nr. 40446719

De statuten van de LSF zijn op te vragen via: info@lsf.nl

Het werkprogramma voor 2021 is vastgelegd, u kunt deze hieronder inzien of klik hier om deze te bekijken.

Het reglement

U kunt hier het reglement van de LSF inzien.