ORGANISATIE

 
Bestuur
Paul Goulmy, voorzitter

pgoulmy@paulgoulmy.com | 06-20421114

Nienke Ledegang, bestuurder

nienke.ledegang@fctekst.nl06-27073400

Rolf Marselis, bestuurder
rolfmarselis@yahoo.com071-5767159
Nikki Borgman, bestuurder
nikkiborgman@hotmail.com06-27580807
Henri van Voorthuizen, penningmeester
henri.van.voorthuizen@gmail.com06-15490238
Tijmen Post, secretaris

tijmenpost21@gmail.com06-84450251

 

Profielschets bestuurslid

De Leidse Sport Federatie (LSF) heeft ten doel de sport in algemene zin in Leiden te bevorderen. Dat doel tracht zij te bereiken door onder meer:

 • het College van Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd te adviseren

 • het organiseren van de verkiezing van Leidse Sportprijzen (sportvrouw, -man, - team, aangepast sporter en –coach van het jaar)

 • het organiseren van thema-avonden en het jaarlijkse sportcongres

Het bestuur van de LSF bestaat uit maximaal zeven leden.

 

Van bestuursleden wordt verwacht dat zij:

 

 • affiniteit met sport, bestuur en advisering hebben;

 • ‘thuis’ in Leiden en in de Leidse sportwereld zijn;

 • ervaring hebben als sporter, sportbestuurder of sportaanbieder;

 • passie en energie bezitten om zich vrijwillig in te zetten voor het sportbelang;

 • actieve houding naar en goede contacten hebben met sportverenigingen, relevante maatschappelijke organisaties en de gemeente;

 • een positief kritische, constructieve en open houding hebben;

 • bereid zijn tot samenwerking en overleg;

 • het vermogen hebben om beleidsmatig mee te denken;

 • beschikken over representatieve vaardigheden;

 • adviezen kunnen opstellen.

Statuten & KvK
Werkprogramma 2020

De LSF is ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rijnland onder nr. 40446719

De statuten van de LSF zijn op te vragen via: info@lsf.nl

Het werkprogramma voor 2020 is vastgelegd, u kunt deze hieronder inzien of klik hier om deze te bekijken.

Het reglement

U kunt hier het reglement van de LSF inzien.

 
 
 • Black Facebook Icon
 • Black Twitter Icon
 • Black Google Play Icon

Proudly created by Andrea Bosch