top of page
_DSC5102.jpg

ORGANISATIE

Bestuur
Bestuur
_DSC5120.jpg
Paul Goulmy

pgoulmy@paulgoulmy.com | 06-20421114

1-1_edited.jpg
Alida Olijve

A.K.Olijve@lumc.nl | 06-15629297

_DSC5140.jpg
Henri van Voorthuizen, penningmeester
henri.van.voorthuizen@gmail.com06-15490238
_DSC5163.jpg
Lizelotte Wolter
liesjesammie@hotmail.com 06- 40504788
_DSC5132.jpg
Winand Steggerda, voorzitter
winand.steggerda@gmail.com 06-51222364
Steven Menijn .jpg
Steven Menijn
steef@xs4all.nl | 06- 46365656
IMG_4987.jpg
Jan van Zwieten
j.vanzwieten@bjzhlzh.nl 06- 49104800
Profielschets bestuurslid

Profielschets bestuurslid

De Leidse Sport Federatie (LSF) heeft ten doel de sport in algemene zin in Leiden te bevorderen. Dat doel tracht zij te bereiken door onder meer:

 • het College van Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd te adviseren

 • het organiseren van de verkiezing van Leidse Sportprijzen (sportvrouw, -man, - team, aangepast sporter en –coach van het jaar)

 • het organiseren van thema-avonden en het jaarlijkse sportcongres

Het bestuur van de LSF bestaat uit maximaal zeven leden.

 

Van bestuursleden wordt verwacht dat zij:

 

 • affiniteit met sport, bestuur en advisering hebben;

 • ‘thuis’ in Leiden en in de Leidse sportwereld zijn;

 • ervaring hebben als sporter, sportbestuurder of sportaanbieder;

 • passie en energie bezitten om zich vrijwillig in te zetten voor het sportbelang;

 • actieve houding naar en goede contacten hebben met sportverenigingen, relevante maatschappelijke organisaties en de gemeente;

 • een positief kritische, constructieve en open houding hebben;

 • bereid zijn tot samenwerking en overleg;

 • het vermogen hebben om beleidsmatig mee te denken;

 • beschikken over representatieve vaardigheden;

 • adviezen kunnen opstellen.

Statuten & KvK
Statuten & KvK
Het reglement

De LSF is ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rijnland onder nr. 40446719

De statuten van de LSF zijn op te vragen via: info@lsf.nl

U kunt hier het reglement van de LSF inzien.

bottom of page