top of page
Zoeken
  • LSF

Persbericht - Nieuwe Voorzitter LSF

Winand Steggerda volgt Paul Goulmy op als voorzitter van de Leidse Sport Federatie. Goulmy heeft besloten een stapje terug te doen en als ‘gewoon’ lid in het bestuur te blijven. Zijn drukke internationale werkschema met veel reizen is niet meer te combineren met het voorzitterschap dat hij sinds juli 2020 heeft gevoerd.


Winand Steggerda zit al in het LSF-bestuur en heeft op 1 juni 2023 de voorzittershamer overgenomen. Steggerda is geboren en getogen Leidenaar. Hij is al meer dan 40 jaar lid van TPC Unicum en is daar onder andere voorzitter geweest. Daarnaast fietst hij sinds Corona in ongeorganiseerd verband. Zijn kinderen doen aan hockey. In het dagelijks leven helpt hij organisaties hun digitale dienstverlening te verbeteren.

De Leidse Sport Federatie heeft ten doel de sport in algemene zin in Leiden te bevorderen. In dit verband is zij het adviesorgaan van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden en de behartiger van de algemene belangen van de Leidse sportverenigingen, sportkoepels en ongeorganiseerde sporters.

Steggerda zal samen met de rest van het bestuur de komende periode vooral aandacht besteden aan:

1. Het vinden van ruimte voor sport en bewegen in een groeiende stad. In 2040 herbergt Leiden 25.000 extra mensen ten opzichte van nu. Hoe geven we deze mensen een gezonde toekomst en waar kunnen zij sporten en bewegen?

2. Verenigingen helpen bij het het creeren van een inclusief en veilig sportklimaat. Onlangs bracht de LSF hierover een ongevraagd advies uit.

3. Ondersteunen van verenigingen in het ‘runnen’ van hun vereniging. Niet alleen financieel door te helpen met aanvraag van subsidies uit het Sportakkoord, maar ook operationeel. Denk bijvoorbeeld gezamenlijke inkoop van financiële administratie of inkoop. Dit laatste is in ontwikkeling.


Over zijn periode als voorzitter zegt Goulmy: ‘Ik heb de taak van voorzitter altijd met veel plezier uitgevoerd en kijk terug op voor de sport roerige tijden, met onder mijn voorzitterschap de coronapandemie. Samen met de sportverenigingen en het toen opgerichte Sportplatform Leiden (Gemeente Leiden, Stichting Topsport Leiden en de LSF) hebben we de crisis goed aangepakt en een goede basis gelegd voor een intensievere samenwerking met de diverse partijen wat de sport in Leiden ten goede zal komen. Ik heb er alle vertrouwen in dat Winand de sport in Leiden een stap verder helpt.’


Over zijn ambities zegt Steggerda: ‘Ten eerste wil ik Paul graag bedanken voor zijn inzet als voorzitter! En ik ben blij dat hij met al zijn ervaring in het LSF-bestuur blijft. Met de opening van de nieuwe sportaccommodaties in oktober breekt een nieuwe fase aan voor de sport in Leiden. Het blijft van belang vinger aan de pols te houden of sport de aandacht krijgt die het verdient in deze groeiende stad. Ik kijk ernaar uit daar mijn steentje aan bij te dragen.’


Hoogachtend en met vriendelijke groet,


Namens de Leidse Sport Federatie

Paul Goulmy

Winand Steggerda25 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

VertrouwensContactPersonen Opleiding

In het najaar/winter organiseren we weer een opleiding voor VertrouwensContactPersonen (VCP). Een VCP is binnen de sportvereniging het eerste aanspreekpunt als er vertrouwenskwesties spelen. De VCP ka

Comments


bottom of page