top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverLSF

LSF: ‘MAAK SPORTSTIMULERINGSFONDS BREED BESCHIKBAAR’

Een half miljoen euro is er de komende jaren extra beschikbaar voor initiatieven op sportgebied in Leiden. De LSF is zeer verheugd en pleit ervoor het geld op een goede manier te verdelen. Zij deed daartoe een aantal aanbevelingen aan het Leidse College van Burgemeester en Wethouders.


De beschikbare 500.000 euro komt in een zogeheten Sportstimuleringsfonds waar Leidenaars met een sportief plan aanspraak op kunnen maken. Het doel is om Leidenaars aan te zetten tot meer bewegen. De LSF juicht dit toe omdat hiermee kan worden bijgedragen aan de doelstelling van de gemeente Leiden om 75 procent van de Leidenaars ‘te verleiden tot’ regelmatig bewegen.


De deelverordening over de manier waarop het fonds wordt opgetuigd, wordt eerst op 15 december besproken in de raadscommissie Sport en op 22 december voorgelegd aan de Leidse gemeenteraad. In de deelverordening is een aantal adviezen van de LSF opgenomen. In de eerste plaats pleit de LSF voor een helder communicatietraject. De LSF vindt het belangrijk dat duidelijk wordt hoe partijen worden uitgedaagd om een voorstel in te dienen. Op deze manier kan het stimuleringsfonds een zo breed mogelijk publiek dienen. Daarnaast adviseert de LSF het fonds ook geschikt te maken voor projecten die zelfgeorganiseerd sporten bevorderen. Hier wil het college aan tegemoet komen: In de deelverordening is opgenomen dat niet alleen rechtspersonen, maar ook natuurlijke personen of groepen van natuurlijke personen een aanvraag voor een subsidie kunnen doen.


De overige adviezen van de LSF over het Sportstimuleringsfonds zijn terug te vinden in de complete brief van de LSF aan het college. Lees ook de reactie van het college hierop.


De bedoeling is dat het fonds in de jaren 2017 en 2018 wordt ingezet.

20 weergaven0 opmerkingen

댓글


bottom of page