top of page
Zoeken
  • LSF

De 10 van de Leidse Sport Federatie

Tien belangrijke Leidse sportonderwerpen die spelen rond én na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022, opgesteld door de Leidse Sport Federatie (LSF).


1. Geef sport een plek in het verkiezingsprogramma. Sport is onderbelicht en verdient aandacht!


Denk aan de Toekomst!


2. 2040: plan extra sportareaal/ -voorzieningen in de gemeente Leiden. Het aantal inwoners in Leiden groeit van ongeveer 125.000 in 2021 naar 140.000 in 2040. De nieuwe bewoners willen (moeten :-)) ook sporten en daarom dienen de voorzieningen en ruimte voor sport evenredig te groeien met de bevolking. Dit geldt zowel voor binnen- als buitensport.


3. Voer een m² quotum in: voor iedere Leidenaar is een vast aantal vierkante meter sportruimte beschikbaar.


4. Speel in op de veranderingen in de beweeg- en sportbehoefte van de inwoners van Leiden:

○ Maak ruimte voor verenigingen die kunnen groeien;

○ Zoek naar oplossingen voor verenigingen die krimpen.


Sport helpt de Samenleving!


5. Verbind de potentie van verenigingen en sport aan de behoeften in het sociale domein. Verenigingen kunnen veel betekenen voor de gemeenschap. Denk aan het verhogen van de participatie aan de samenleving voor:

a. Verstandelijk beperkten;

b. Integratie (vluchtelingen, nieuwkomers);

c. Sociale cohesie in wijken die dat nodig hebben.


6. Voer het breed ondertekende Leids Preventie Akkoord uit. Elke wijk in Leiden heeft een eigen sportvoorziening nodig, De Leidenaar kan in Leiden sporten en is niet afhankelijk van voorzieningen in de buurgemeenten. Voor bijzondere sportvoorzieningen zoals bijvoorbeeld schaatsen of golf is uiteraard wel regionale samenwerking gewenst.


7. Stimuleer deelname aan sportverenigingen:

a. Ondersteun mensen met beperkte financiële middelen (voor wie een lidmaatschap van een sportvereniging te duur is).

b. Stimuleer sportdeelname en lidmaatschap van sportverenigingen.

c. Stimuleer de jeugd via het onderwijs om om te sporten / bewegen.


8. Besteed aandacht aan de bestrijding van discriminatie in de sport.


9. Stel concrete doelen aan de maatschappelijke bijdrage van sportverenigingen en maak die meetbaar. Doe dit in samenspraak met verenigingen.


Verenigingen verdienen ondersteuning!


10. Ondersteun verenigingen in het runnen van hun vereniging. Niet alleen financieel door middel van subsidies, maar ook operationeel. Denk aan ledenadministratie, financiële adviseur/boekhouder die de tijdrovende administratieve taken uitvoert) of aan centralisatie van inkoop

142 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page